Fotbal Senohraby

SOKOL SENOHRABY

Termín letního soustředění

Zapište si do svých diářů, že soustředění všech kategorií konče ročníkem 2008 se koná v termínu 23.8. – 26.8.2023 jako obvykle v Chvojkovském mlýně. Cena za soustředění včetně dopravy je 3.500 Kč. Číslo účtu je 9630201/0100, variabilní symbol: datum narození (DDMMRRRR), zpráva pro příjemce: FO MP příjmení dítěte. 

Odjezd je plánován na cca 13:30 od hřiště ve Velkých Popovicích. Další detaily budeme postupně upřesňovat.