Fotbal Senohraby

SOKOL SENOHRABY

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Prohlášení o bezinfekčnosti

Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Potvrzení o zaplacení členských příspěvků 

Potvrzení o poskytnutém daru 

Přihláška do fotbalového oddílu a prohlášení o zdravotní způsobiliosti