Fotbal Senohraby

SOKOL SENOHRABY

KONCEPCE STARŠÍ PŘÍPRAVKY

Vedení míče 

 • viz mladší přípravka a další rozvoj
 • Zvyšování rychlosti a náročnosti podmínek 
 • Vedení míče vzdálenější nohou od protihráče 
 • Rychlé vedení míče s mnoha doteky a zvednutou hlavou 
 • Vedení na určený počet doteků na danou vzdálenost (cit pro míč) 
  • např. na danou vzdálenost zašlápni pátým dotekem, po “x” opakováních pak zašlápni třetím dotekem 
 • Rozšíření zásobníku změn směru (Slap cut, U-turn, U-turn Stepover)
 • Starty a zastavení (Step on, Double Step On, Pull Push, Step Kick, High Wave…)
 • Nožičky – žonglování stehny, kolínka

1v1 (obcházení)

 • viz mladší přípravka
 • správné provedení kličky – kličku děláme tělem (ne jen nohama), práce rukou (klamavý pohyb, správné krytí míče…), zrychlení po kličce
 • rozšíření zásobníku kliček (Double side step, double stepover, double scissors, Drag Scissors, Reverse Drag push…)
 • důraz na účelnost kličky – co budu dělat po kličce

Výběr místa 

 • Výměna místa do šířky 
 • Výměna místa do hloubky 
 • Cílené uvolňování prostorů pro spoluhráče
 • Vědomý výběr místa při rozehrávce od brankáře 

Zpracování a první dotek 

 • Zpracování a převzetí ze vzduchu (nártem, placírkou i šajtlí)
 • Otevřené postavení 
 • Rozvoj autů a zpracování ze vzduchu 
 • Zpracování – prsa, stehna 

Přihrávka 

 • Přihrávka před hráče do běhu 
 • Náznaky průnikových přihrávek mezi obránce (načasování, koordinace s náběhem)
 • Přihrávka vzduchem (primárně U11) 
 • Narážečka (v tréninku např. gól po náražečce = 2 body) 
 • Narážečka na třetího (součinnost tří hráčů) 

Střelba 

 • střela placírkou – razantní přihrávka
 • razance vs. přesnost (kdy použít)
 • střelba z prvního dotyku (ze země i ze vzduchu) 

Hra hlavou 

 • viz mladší přípravka, častěji zařazovat do tréninku

Další dovednosti 

 • Krytí míče 
  • práce rukama v soubojích 
  • rukou si kryji míč, zároveň nepouštím obránce k míči 
 • Boční postavení při bránění, snížené těžiště 
 • Výskok do vzduchu – načasování
 • Zlepšování koordinace, rychlosti 
 • reakční rychlost, akcelerační rychlost, rychlost vedení míče, rychlost myšlení 

 

Principy ve hře 

 • Zažité přepínání 
 • Hra v přečíslení a podčíslení  
 • Vedení k rozhodování před ziskem míče a na míči (co udělám, až dostanu přihrávku, co udělám, až míč v příštím okamžiku vybojuji)
 • Roztahování hry, když máme míč, útok na míč, když ho má soupeř
 • Vnímání prostoru kolem sebe – kontrola prostoru 
 • Aktivita od hráčů bez míče → jak být dobrý spoluhráč 
 • Rychlé rozhodování – i za cenu chybování
 • Hra brankáře jako posledního hráče 
 • Herní odvaha 
 • Vzájemné zajišťování při držení míče soupeřem (když jeden hráč vyrazí proti míči, nemůžu vyrazit taky)
 • Pohyb bez míče při rozehrávce 
 • Dohrávání situací („hlad po gólu“) – dorážení střel před oběma bránami (potřeba zapojovat do her a cvičení v tréninku) 
 • Řešení situací – klička vs. přihrávka, pokud klička, tak jaká 
 • Nabíhání či výběr místa (ne vždy je třeba naběhnout pokud mám dobrý výběr místa) – kdy začíná? Chceme, aby hráči nabíhali před tím, než má spoluhráč míč 
 • Vědomé uvolňování místa – odtažení soupeře 
 • Předvídání – čtení hry 
 • Přizpůsobení rychlosti 
 • tempo hry – kdy zklidnit, kdy zrychlit 
 • tempo hráče – kdy zklidnit pohyb, kdy vyrazit