Fotbal Senohraby

SOKOL SENOHRABY

KONCEPCE PŘEDPŘÍPRAVKY

Vedení míče 

 • změny směru 
 • zastavení se a rozběhnutí 
 • obě nohy – lateralita ⅔ silnější, ⅓ slabší noha 
 • vedení do volna – zapojovat více hráčů do jednoho prostoru 
 • různé způsoby 
  • převalení, nášlapy – podrážka → zastavení (kontrola míče) 
  • vedení placírka 
  • vedení přímý nárt 

Výběr místa 

 • více branek 
 • orientace – kruhové hřiště – orientace 360 stupňů 
  • podněty více stran 
 • navádění míče do volna 
  • komunikace s hráčem, zda vidí, kde volný prostor je 
 • uvolňování od soupeře 1vs1 
  • přihrávka chodí od trenéra 
  • prvně se učíme vnímat soupeře a reagovat na něj, pak více spoluhráče 
 • vnímání prostoru – podněty (např. hodně branek, překážek, přehuštěný prostor) 
  • rozvoj kognice 

Obcházení 

 • budování herní odvahy 
 • konstruktivnost místo odkopu 
 • klamavé pohyby 
  • prvně bez míče → s míčem 
 • základy kliček 
  • důležitý je správně zvládnutý pohyb těla 
  • klamavý pohyb, stahovačka, rolovačka, zidanovka, přešlapovačka 
 • lépe učit na málo bránícího trenéra či rodiče, případně na tyč 
 • klička na tyč pro techniku, vzdálenost, ale pozor –  statické; na trenéra reálnější podmínky, pohyb těla 

Přihrávka 

 • kop přímým nártem jako první učení přihrávky 
 • stojná noha vedle míče, kopající noha švihne jako bič do míče přímým nártem (používáme, že kopeme tkaničkami) 
 • kop na cíl v běhu 
  • cvičení: vedení míče a gól do branek, vybíjená nohama 
 • v U7 už se můžeme bavit, zda vidí kluci spoluhráče a může přicházet přihrávka i v U7. Jde o to, aby se děti učily řešit situace. 
  • pokud jsou pomaleji se učící, ať kličkují 
 • v U7 můžeme zkoušet kop placírkou, pokud ho již děti zvládnou přirozeněji 

Zpracování a první dotyk 

 • převzetí nártem 
 • pokud již zvládáme placírkou, zpracováváme placírkou 
 • pozvolné učení se přebírat míč do pohybu 
  • pokud zpracováváme na místě, s míčem pak alespoň vyběhnout, když si míč zastavíme 
 • zašlápnutí míče při vedení → způsob, jak mít míč pod kontrolou, koordinace těla

Střelba 

 • Správný švih → návaznost na přihrávku (spíše až v mladší přípravce) 
 • důraz na detail 
  • v mírném předklonu 
  • stojná noha vedle či lehce za míčem 
  • kopající noha švihne do míče a pokračuje v kopu 
 • Střelba do volného místa 
  • zpočátku lepší chytá-li trenér či rodič, dospělý pracuje s úspěšností a optimální výzvou 

Principy 

 • přepínání 
 • herní odvaha 
 • orientace v prostoru 
 • “Hravé prostředí” 

Ve hře 

 • konstruktivnost (vedení míče, konstruktivní odebírání míče); ne pokyny typu „Odkopni!“, „Nekličkuj!“ apod. – právo na chybu
 • výběr místa s míčem 
  • kam vede hráč míč? vede ho do volna? 
 • objevuje se přepínání? (zapojovat do tréninku) 
 • Jak rychle se hráči rozhodují? 
 • brankář nečeká v bráně, aktivně se zapojuje do hry, útočíme na míč 

Všesportovní 

 • házení 
 • chytání 
 • koordinace 
 • kotoul 
 • padání 
 • rozvoj síly – úpolové cvičení, trampolíny – zpevnění celého těla 
 • rozvoj rychlosti-závody-dostatečná délka (čas, trať) IZ:IO – nechceme trénovat vytrvalost, ale rychlost!