Fotbal Senohraby

SOKOL SENOHRABY

KONCEPCE MLADŠÍ PŘÍPRAVKY

 • velmi herní přístup – i drilová cvičení dělat herně, soutěžně, zaujmout pozornost dětí, často prokládat zábavnými hrami
 • herní dovednosti: zpracování míče (1. dotyk), vedení míče, 1v1 (kličky, změny směru), přihrávka, střelba
 • nespecifické dovednosti: 
  • rozvoj rychlosti, agility (rychlé nohy, pohyb na špičkách, nízko těžiště, běžecká abeceda, koordinace kroků), „starts & stops“, změny směru, explozivita (především dolních končetin): výskoky, starty, 
  • koordinace (obratnost), mobilita, flexibilita
  • síla-okrajově (ne absolutní či vytrvalostní, ale spíše explosivní – výbušnost), vytrvalost-ne (pouze herně)

Výběr místa 

 • Co dělá hráč bez míče? 
  • chceme od hráče bez míče aktivitu, ať směrem ke spoluhráči, tak k soupeři 
  • roztahování hry, hledání volného prostoru, může mi do něj spoluhráč přihrát?)
  • nabíhat jinam než směrem k míči (častá chyba)
  • v této kategorii přihráváme spíše „do nohy“ než do pohybu, ale už zkoušíme nabíhat (načasování pohybu a přihrávky, co znamená naběhnout ve vztahu k soupeři, kam naběhnout, může soupeř zabkolovat přihrávku?)
 • Vnímání prostoru, orientace 
  • vícepodnětné učení (např. hra na dvě brány + vedení míče přes hřiště, házená na dvě brány a skrz ni fotbal na dvě brány)
 • Kam jde hráč, když má soupeř míč? 
  • kouká kolem sebe, kde je další protihráč? Nebo jde na hráče s míčem? 
  • Více jak 80 % času trávíme v zápase bez míče, je třeba tomu věnovat v tréninku alespoň 10–15 % 
 • Kdy je hráč „volný“? 
  • ukázat si vzdálenost a prostor od spoluhráče
  • při výběru místa nemusí být vždy v pohybu (a už vůbec ne ve sprintu)

Zpracování a první dotyk 

 • Převzetí míče do pohybu do volného prostoru (dopředu, do strany, zpátky k vlastní bráně)
 • Základy otevřeného postavení
 • První dotyk
  • kam? – volný prostor
  • jak daleko? – podle vzdálenosti od nejbližšího soupeře
  • čím? – placírka, nárt…
 • Převzetí ve stoje vs. v pohybu 
 • Zkoušíme i pracování a první dotyk ze vzduchu (tím učíme i autové vhazování)

Vedení míče 

 • Změna směru (inside cut, outside cut, double cut, twist off, hook turn)
 • Obounohost 
 • Slalomy
  • stejná vzdálenost kuželů 
  • nepravidelná vzdálenost (např. dva kužele 2 m od sebe, třetí 5 metrů; rozházení kuželů v prostoru atd.)
 • Vzdálenost míče od nohy
  • je-li soupeř daleko, můžu mít míč dál od nohy a být rychlejší
  • je-li soupeř blízko, mám míč blízko nohy (co krok, to dotyk míče), sice jsem pomalejší, ale mám míč pod kontrolou a můžu rychleji měnit směr či rychlost (zasekávačky apod.)
 • Nožičky
  • nejprve s dopadem
  • důraz na techniku kopu (zpevněný kotník, pohyb na špičkách)

1v1 (obcházení) 

Důraz na: 

 • vzdálenost od soupeře (kdy začne hráč dělat kličku)
 • klamavý pohyb (kličkujme celým tělem, naklonění, práce rukou – i po kličce, krytí před soupeřem)
 • zrychlení po kličce  
 • dbáme na technicky správné provedení kličky (detailní pozorování, např. pohyb ramen, změna směru z celé hrany boty, nejen ze špičky apod.)
 • postupujeme od části k celku (prvně izolovaně bez hráče) 
 • nejprve bez tlaku (naprázdno, na tyč), postupně s kontrolovaným tlakem (trenér, rodič)

Kličky: Side step, Stepover, Scissors, Drag Push – viz video Coerver kličky

Přihrávka 

Placírkou (důraz na ni, děti mají v tomto věku tendenci přihrávat šajtlí, zejména jsou-li v pohybu)

 • stojná noha vedle míče, přirozený švih nohy o vytočení nohy 
 • zkoušíme spíše tzv. utaženou přihrávku na přímo 
 • Přesnost a razance 
 • do stoje (do směru běhu až ve vyšších kategoriích)

Střelba 

 • přímý nárt, vnitřní nárt
  • razance – švih z kyčle, noha pokračuje za míčem 
  • stojná noha vedle míče
  • nepodlamovat stojnou nohu v kolenou (častá chyba v tomto věku)
  • nebýt v záklonu
  • učíme rozlišit razanci vs. přesnost (pro použití v zápase)
 • Střelba do volného místa 
 • Střelba z plného běhu 
 • obounohost – jak z důvodu dovedností, tak z hlediska náročnosti na kyčle 

Hra hlavou 

 • Lehké míče (měkčí trojky, molitanové míče, nafukovací balónky) 
 • Správné návyky
  • otevřené oči, zavřená pusa (otevřená pusa způsobuje křečovité držení hlavy)
  • hlava vytažená (nezatahuje se mezi ramena) 
  • záklon a čelem proti míči 
  • úder čelem 

Principy ve hře 

 • velmi častá hra ve dvojicích, maximálně trojicích na malých hřištích vedle sebe (dítě udrží pozornost spíše při 2v2 než 4v4)
 • Přepínání – po ztrátě míče rychle přepnout do obrany
 • Dovednosti: kontrola míče, hledání volného prostoru (běh s míčem do volna, ne jen k brance), neodkopávat, být konstruktivní
 • Důraz na útočnou fázi (máme-li míč, útočíme na bránu, nemáme-li míč, útočíme na míč)
 • Hra v přečíslení a podčíslení (3v1, 3v2, 4v3, 1v2, 2v3, …)
 • Ve hře nevyžadujeme tempo, ale konkrétní akce – kličky, přihrávky, 1v1, vedení míče; pokud chceme rychlost, provádíme spíše herní cvičení (dril)
 • Zaměření pozornosti primárně na individuální herní výkon (individuální taktika např. výběr místa, HČJ), z toho rozvíjíme následně THV 
 • Roztahování hry, když máme míč, útok na míč, když ho má soupeř   
 • Nenutíme co nejrychleji přihrát, necháme ho kličkovat – pěstujeme sebevědomí
 • hráč by se neměl otočit zády ke hře – couvání, „otevřený postoj“
 • Učíme samostatné rozhodování (např. v situacích rozehrávky autu) rozhodování: nejdůležitější samostatně, pak rychle a až nakonec správně – právo na chybu 
 • nedáváme příkazy typu „přihraj“, „kličkuj“, „střílej“ – nepodporuje samostatné rozhodování; spíše se ptáme „proč ses tak rozhodnul?“ „Viděl jsi prázdnou branku?“ 
 • Hra brankáře jako posledního hráče 
 • Herní odvaha (obcházení 1v1)
 • Vnímání prostoru kolem sebe
 • Jak být dobrým spoluhráčem – aktivita bez míče
  • co dělám, když má spoluhráč míč? 
  • co dělám, když spoluhráč míč ztratí? 
 • Hrát v tréninku jiné sporty – např. basket, házená, … 
 • Podněcování k přímočaré hře 
 • Střídat posty, univerzálnost hráčů 
 • Dbát na hru brankářů 
 • Práce s emocemi, zapojení emocí 
 • Komunikace verbální, neverbální řešit v tréninku 
 • Dohrávání situací (při hře například po zakončení vhodit další míč na rychlou dorážku)