Rozpis utkání Žáci

« předchozí Srpen 2019 další »
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Klíč kategorie
 Žáci

Pravidla hry 7+1  (st. žáci)

Základní organizační ustanovení

Hráči: 7+1:7+1

Hřiště: 43-50 m × 50-70 m

Branka 2 × 5 m (opatřená sítěmi), nebo 7,32 × 2,44 m po domluvě, viz níže

Čas: 2 × 35 (15 minut přestávka)

Míč: č. 5

Malá domů není povolena, brankář nesmí chytit do rukou míč přihraný spoluhráčem

Vhazování rukama

Kop od branky přes půlku je zakázán, brankář nesmí „vyvážet“ míč.

První přihrávka v PÚ je volná.

Střídání hráčů je opakované bez přerušení hry

Volné kopy z vlastní poloviny nesmí být nakopnuty směrem na branku do souboje ve skrumáži „na teč“, ale rozehrány cíleně spoluhráči.

Detaily jsou popsány v jednotlivých pravidlech

Pravidlo I: Počet hráčů

 1. Hraje 7 hráčů v poli a brankář. V soutěžích SpSM nesmí být méně než 14 hráčů připravených do hry (v zápise o utkání) a každý hráč musí hrát minimálně 30 min.
 2. Klesne-li počet hráčů pod 8 (6+1) na jednom hřišti, lze v utkání pokračovat s počtem 7 hráčů a je možné, aby i soupeř snížil počet hráčů. Pokud klesne počet hráčů jednoho družstva pod 7 (5+1) a není možné tým doplnit dalším hráčem, bude hra na daném hřišti ukončena, pokud se trenéři nedohodnou, že je možné pokračovat i v tomto počtu. Hřiště je v tom případě možné i o 5-15 m zkrátit, pokud souhlasí oba trenéři. Šířka zůstává.
 3. V případě vyloučení hráče během utkání, hraje družstvo bez vyloučeného v oslabení 10 min. Vyloučený se nesmí opětovně zapojit do hry. Při každém dalším vyloučení v již probíhající době oslabení, se doba oslabení prodlužuje vždy o dalších 5 min., ale vždy jde o oslabení nejvýše o jednoho hráče. V případě, že oslabený tým nemá dostatek hráčů do hry po vícenásobném vyloučení a klesne tím počet hráčů na „malém hřišti“ pod 7 (5+1), postupuje se dle bodu 1.
 4. Tým, kterému chybí na začátku utkání 1 nebo 2 hráči do stanoveného počtu 8 hráčů, může utkání výjimečně hrát minimálně se 7 hráči, když jednoho hráče si může od soupeře vypůjčit. Zapůjčení musí být uvedeno v poznámce zápisu o utkání. V soutěžním ročníku je možné zapůjčení hráče provést maximálně 2× ročně. V soutěžích SpSM nesmí být méně než 14 hráčů připravených do hry (v zápise o utkání).
 5. Hraje-li se souběžně na dvou „malých hřištích“ současně, musí být minimálně připraveno nejméně 16 hráčů. Výsledek utkání pro přidělení bodů je dán dle dohody trenérů jedním hřištěm, nebo celkovým součtem gólů. Dohodnou-li se trenéři obou klubů, že týmy zůstávají na svých hřištích jako v prvním poločase, je to možné. Hra opět začíná od stavu 0:0.
 6. V utkání hraném na jednom „malém hřišti“, je možné se dohodnout na souběžné hře na „minihřišti“ ve zmenšeném počtu (např. 4+1). Mezi „malým hřištěm“ a „minihřištěm“ je možné hráče opakovaně střídat bez omezení.

Doporučení pro trenéry: Všichni hráči mají mít stálou možnost ke zlepšování a mít možnost hrát alespoň 2/3 hrací doby, přičemž záleží vždy na okolnostech jako docházka, nadání hráče atd. Pokud hráči pravidelně trénují, vydrží hrát celé utkání i bez střídání.

 • Vyloučenému hráči by měla být věnována pozornost osobní domluvou při utkání, ale po utkání i s kolektivem, neboť jde především o výchovu. V ideálním postupu uvědomování si hráče svého jednání jako chyby, by se měl omluvit spoluhráčům za oslabení týmu.
 • Půjčování hráče soupeři je jedním z výchovných prvků a trenér, rodiče a hlavně hráči se jím učí, že význam utkání spočívá zejména v dobře odvedeném výkonu. Je vhodné i změnit zapůjčené hráče v utkání. Chybou by bylo mít vyhrazeného nějakého stálého hráče tzv. na půjčování. I těm momentálně lepším hráčům se hodí zkušenost změny v jednom z mnoha utkání. Zapůjčený hráč a tým by si měli navzájem poděkovat, a pokud je to trochu možné, aby trenér zapůjčeného hráče pochválil. Hráč umožnil větší herní dobu nejen sobě, ale i svým spoluhráčům.

Pravidlo II: Hrací plocha

 1. Hrací plocha „malého hřiště“ je 43-50 m × 50-70 m. „Malé hřiště“ je vymezeno postranními čárami velkého hřiště, čárami jiné barvy, nebo nízkými metami. Viz obrázek.
 2. Při paralelní hře na dvou „malých hřištích“, střední výběhová zóna mezi „malými hřišti“ činí 1,5-3 m.
 3. Při vymezení „malého hřiště“ pomocí nízkých met tyto rozmístíme s rozestupem cca 4 m, aby hráčům dostatečně ukazovaly hranice. Pomyslná půlící čára je vyznačena těsně za postranními čárami barevně odlišenými metami za postranní čárou.
 4. Pokutová území (PÚ) jsou vyznačena přes celou šířku „malého hřiště“ těsně za postranními čárami, barevně odlišenými metami. Vzdálenost čáry PÚ od brankové čáry je 12,5 m. K vymezení lze využít prodlouženou postranní čáru pokutového území velkého hřiště, pokud splňuje rozpětí vzdálenosti 10-15 m od brankových čar „malého hřiště“. Pokud je PÚ vymezeno zakreslením čar, pak je rozměr PÚ 12,5 × 20 m.

Doporučení pro rozhodčí: Při vymezení PÚ metami na stranách je mírné překročení (cca do 0,5 metru) PÚ při hraní rukou brankáře třeba tolerovat, protože hranice není vidět přesně.

 1. Značka pokutového kopu je vyznačena 8 metrů před malou brankou a 11 m před velkou brankou.
 2. Rohové kopy se provádí ze vzdálenosti 16 m od bližší tyče branky, která je vyznačena barevně odlišenou metou za čarou. Při použití velké branky se kope z rohu hřiště.
 3. Na straně stacionárních branek velkého hřiště musí být pomezní čára „malého hřiště“ ve vzdálenosti minimálně 1 m od přiléhající brankové čáry velkého hřiště. V případě, že je využití brankové čáry velkého hřiště, je třeba vysadit stacionární branky a zaslepit otvory v zemi.

Pravidlo III: Velikost branek

 1. Branky mají rozměr 2 × 5 m a jsou umístěny uprostřed brankových čar. Branky jsou opatřeny sítěmi a zajištěny proti pádu. Na brankách nesmí být ostré výčnělky a hrany, o které by bylo možné se zranit, za což zodpovídá hlavní pořadatel. Branky jsou bílé či stříbřité barvy.
 2. Na brankách je nepřípustná reklama na cigarety, alkohol, hazardní hry, sázkové společnosti a erotiku a jiná nevhodná propagace (násilí, rasová nesnášenlivost apod.).
 3. V utkání kategorie U13 je možné v případě hry na dvou paralelních „malých hřištích“ použít na jednom z nich i branky 2,44 × 7,32 m, pokud se na tom trenéři obou klubů dohodnou a oznámí to rozhodčímu. Dohoda je možná i v případě hry na jednom hřišti.

Pravidlo IV: Hrací doba

 1. Hrací doba jednoho utkání je 3 × 30 min. (35 min.) s přestávkami 6 minut mezi třetinami. Dohodnou-li se trenéři klubů SpSM na hracím čase 3 × 35 minut, musí to být elektronicky vzájemně potvrzeno a oznámeno řídícímu orgánu soutěže minimálně den před dnem utkání.
 2. Dohodnou-li se trenéři klubů SpSM na paralelní hře na dvou hřištích v ročníku U12 i U13, platí hrací čas 2 × 30 min. pro každé hřiště s přestávkou 10 min.
 3. Lze hrát souběžně na dvou hřištích, nebo časově po sobě. Dohoda musí být elektronicky vzájemně potvrzena a oznámena řídícímu orgánu soutěže minimálně tři dny před dnem utkání. Druhé malé hřiště U12 či U13 řídí trenéři, nebo oddílový rozhodčí starší 15 let.
 4. Oficiální výsledek se primárně započítává z oficiálního prvního hřiště, v případě dohody klubů před utkáním, je možno nahlásit konečný výsledek jako součet obou utkání.

Pravidlo V: Míč

V kategoriích U12-U13 se hraje s míči o velikosti 4 (hmotnost 290-390 g, obvod 63-66 cm)

Pravidlo VI: Pozdrav po utkání

Po skončení utkání se hráči pozdraví tak, že si podají ruce, nebo si plácnou všichni hráči. Kapitán podá ruku rozhodčímu. Doporučení pro trenéry: Nejlepším příkladem pro hráče je, pozdraví-li se po utkání stiskem ruky i členové realizačních týmů i rozhodčí.

Pokřiky hráčů nesmí obsahovat sprostá slova a hanobit či zesměšňovat soupeře či kohokoliv jiného.

Pravidlo VII: Střídání hráčů

Střídání je opakované a lze je provádět i v nepřerušené hře. V utkáních hraných na dvou hřištích současně je možné střídat hráče mezi oběma týmy volně. Střídání hráčů nemusí být oznámeno rozhodčímu. Hráči, kteří jdou na hrací plochu, musí být připraveni v technické zóně. Hráči, kteří z hrací plochy odcházejí, ji mohou opustit kdekoliv. V případě, že rozhodčí zjistí vyšší počet hráčů z jednoho týmu na hrací ploše, hru přeruší (pokud neuplatní výhodu ve hře) a požádá trenéra, aby upravil počet hráčů. Hru naváže NVK v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry. Pokud byl uvnitř PÚ, pak je rozehra z hranice PÚ nejblíže místu přestupku.

Doporučení trenérům:

 • Střídání není vhodné používat jako trest za chybu. Při opakujících se chybách však je třeba dát pozor na fixování chyb jako běžného herního projevu.
 • Při střídání hráčů na jiný post je dobrá krátká motivace k novým úkolům, zopakovaná hráčem trenérovi.
 • Pro dostatečné vniknutí hráčů do hry je dobré nechat hráče hrát delší úseky, nikoliv střídat po 5 min. Střídající hráč je za 2 min. připraven jít znovu do hry. I z těchto důvodů je vhodné při 16 hráčích v týmu hrát na dvou hřištích bez střídání.

Pravidlo VIII: Zakázaná hra

Platí ustanovení pravidla 12 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami:

 1. Odehraje-li brankář či hráč při kopu od branky, výkopu z ruky, nebo volném kopu ze svého pokutového území mimo něj míč nohou, musí jím zahraný míč dopadnout na vlastní polovinu „malého hřiště“, nebo se míče musí dotknout na vlastní polovině jiný hráč dříve, než míč přejde pomyslnou půlící čáru. Porušení pravidla je trestáno nepřímým volným kopem z pomyslné půlící čáry v místě, kde ji míč přešel. Rozhodčí může uplatnit pravidlo o ponechání výhody ve hře soupeři. V rozehrání míče rukou není brankář omezen.
 2. Volné kopy na obranné polovině musí být rozehrány přihrávkou, nikoliv nákopem vzduchem na branku, a to včetně volného kopu po odebrání míče při překopnutí poloviny vzduchem (snaha o rychlou rozehru a překvapení soupeře, zamezení využívání „nakopávačů“ alespoň z velké vzdálenosti).
 3. Pokud se dotkne míče brankář rukou opětovně poté, co jej z rukou pustil, aniž by se mezitím někdo jiný míče dotknul, je tým potrestán nepřímým volným kopem z hranice PÚ. Stejný trest následuje po chycení míče brankářem po přihrávce nohou – „malé domů“.
 4. Osobní trest je pouze ve formě 10 min. vyloučení. Hráč již do utkání nemůže nastoupit a jeho provinění bude řešit DK. Barevné karty se neudělují, hráč tedy bude vykázán ze hřiště bez ukázání červené karty.
 5. Pokud brankář chytil míč ve hře do ruky, má se snažit dát míč na zem nebo rozehrát co nejrychleji. Pokud hráč s rozehrávkou z ruky otálí, rozhodčí může pouze napovědět, aby už rozehrál. Pravidlo rozehrávky do 6 vteřin od chycení míče do rukou neplatí.

Pravidlo IX: Standardní situace

 1. Zahájení hry a los. Platí ustanovení pravidla 8 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami:
 2. Los volby strany se provádí na „malém hřišti“. Při výkopu jsou hráči soupeře vzdáleni od míče 6 m na vlastní polovině minihřiště.
 3. Vhazování je pouze rukama za hlavou.
 4. Na čárách vymezených metami, je rozhodnutí o míči v zámezí rozhodčím činěno pokud možno přesně, ale pokud to není zřetelné, nechá rozhodčí pokračovat ve hře.
 5. Kop od branky se provádí tak, že míč bude umístěn kdekoliv před branku. Hráči mohou po kopu od branky svého týmu převzít míč v PÚ, až poté smí být v pokutovém území bráněni. Hráči soupeře jsou při kopu od branky mimo PÚ do té doby, než míčem zahraje druhý hráč v PÚ.
 6. Pokud bude PÚ vymezeno čárami jako obdélník, dohlíží rozhodčí na to, aby bránící hráči byli při kopu od branky vždy za pomyslnou čárou PÚ, která je přes celou šířku hřiště.
 7. Rohové kopy jsou rozehrávány z vyznačené vzdálenosti 16 m od bližší tyče branky. Území rohového kopu není vyznačeno a míč je rozehráván v těsném kontaktu čar hřiště. Směr rozehrání míče musí být vždy směrem k brance či ke středu „malého hřiště“, nikoliv zpět směrem k postranním čarám. Soupeř se nesmí přiblížit před rozehráním k míči na vzdálenost menší než 6 m.
 8. Volný kop. Volné kopy na obranné polovině musí být rozehrány přihrávkou, nikoliv nákopem vzduchem na branku, a to včetně volného kopu po odebrání míče při překopnutí poloviny vzduchem (snaha o rychlou rozehru a překvapení soupeře, zamezení využívání „nakopávačů“alespoň z velké vzdálenosti).
 9. Při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 6 m od místa přestupku.
 10. Pokutový kop je zahráván ze vzdálenosti 8 m, dále platí ustanovení pravidla 14 Pravidel fotbalu.
 11. Při velikosti branky 2,44 × 7,32 m na jednom „malém hřišti“ je pokutový kop zahráván ze vzdálenosti 11 m.

Pravidlo X: Ofsajd

Platí ustanovení pravidla 11 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami:

Ustanovení o ofsajdu platí v prostoru mezi brankovou čarou a hranicí pokutového území.

Doporučení pro rozhodčí:

Hráči v U12 se s užíváním pravidla ofsajdu teprve seznamují, tak je vhodné být tolerantní a raději nechat nezřetelné situace dohrávat, než opakovaně útok zastavit.

Pravidlo XI: Výstroj hráčů

Platí ustanovení pravidla 7 Pravidel fotbalu, ale není dovoleno hrát s kopačkami s vyměnitelnými kolíky.